Dathlu treftadaeth unigryw Sir Gaerfyrddin haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob, Abergwili

DATGANIAD I’R WASG 29-06-21 Dathlu treftadaeth unigryw Sir Gaerfyrddin haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob, Abergwili Mae bywyd gwyllt amrywiol a hanes cyfoethog Sir Gaerfyrddin yn cael eu harddangos mewn cyfres o ddigwyddiadau yr haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob yn Abergwili. Trefnir y digwyddiadau gan Ymddiriedolaeth Drws… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio

Cefnogwch ni drwy danysgrifio i’n Cylchlythyr! Mae’n llawn newyddion am y Parc a’r Ymddiriedolaeth, gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau a sut y gallwch gefnogi ein gwaith a helpu cynnal a chadw’r Parc i’r dyfodol. Darllenwch ein Cylchlythyr  Cwblhewch y ffurflen yn y blwch glas isod i danysgrifio  i restr… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Diogelwch yn y Parc

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid Mae’r Parc yn lle bendigedig i chwarae a fforio, ond mae ynddo lwybrau cul ac anwastad, peryglon baglu megis gwreiddiau coed a mannau serth yn ogystal â phwll eitha mawr tu ôl i ffens. Mae’r ha-ha (ffos hir a dwfn) yn rhedeg ar hyd ymyl… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Digwyddiadur 2021

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi rhai o’n digwyddiadau eraill eleni – gobeithio fod rhywbeth at ddant pawb, ond os oes gennych unrhyw syniadau, sylwadau neu adborth, cofiwch roi gwybod. Cyhoeddir y digwyddiadau yma  ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol – felly cofiwch hoffi a rhannu i ledaenu’r newyddion! Mae’n… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor