Cefnogaeth i’r Prosiect gan Gymuned Abergwili

Mae’n bleser gan yr Ymddiriedolaeth gyhoeddi cefnogaeth bellach gan Gyngor Cymuned Abergwili tuag at adferiad Parc yr Esgob. Mae’r Cyngor Cymuned wedi cyfrannu rhodd ychwanegol  o £2,000 tuag at greu swydd Swyddog Cyswllt a Dysgu Cymunedol. Gan gychwyn fis Medi 2020, bydd deiliad y swydd yn annog a datblygu rhwydwaith… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Newyddion Mis Mawrth 2020

Amseroedd Diddorol Golygfa bore gynnar  dros yr ha-ha wedi’i glirio ac ar draws Dyffryn Tywi   Rydym wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn adferiad Parc yr Esgob, gyda’r cyntaf o’n contractwyr ar fin cychwyn gweithio ar waliau’r ardd furiog a’r Ha-ha. Ochr yn ochr â’r gwaith hyn, ac mewn cyd-weithrediad efo’r amgueddfa,… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor