Cyflwyniad i Arddio

Gwirfoddolwch gydag Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn ac ymunwch â Piers yn y parc ar ddydd Mercher 14eg o Dachwedd o 10.00 tan 3.00.

volunteers Mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn paratoi i arddio ym Mharc yr Esgob, Abergwili, cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Mae Piers Lunt, prif

Darllenwch Rhagor

Yn eisiau – Ymddiriedolwyr

Ydych chi’n caru Caerfyrddin? Ydych chi’n gofidio am ein treftadaeth, tirwedd a’r amgylchedd? Hoffech chi gyfrannu o’r cychwyn at rywbeth newydd a chyffrous?

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – Tywi Gateway Trust i gefnogi’r ymgyrch, sy’n cael ei gyrru gan y gymuned, i ailddatblygu Parc yr Esgob, Abergwili, Caerfyrddin. Mae’r parc, a

Darllenwch Rhagor