Abergwili ac Esgobion Tyddewi

Mae cysylltiad Esgob Tyddewi gydag Abergwili’n mynd nôl dros 700 mlynedd i adeg sefydlu coleg eglwys gan yr Esgob Thomas Bek ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg. Coleg Bek fyddai’n dod yn Balas yr Esgobion yng nghanol yr unfed ganrif ar bymtheg.

Dros y canrifoedd, mae lwc y palas a’i esgobion wedi gweld uchel ac isel fannau. Yn ystod berw gwleidyddol a chrefyddol yr unfed a’r ail ganrif ar bymtheg, gwelodd y ddau esgob blaenorol eu bod yn anghytuno â’r sawl oedd yn rhedeg y wlad ac fe’u dienyddiwyd, un ohonynt am frad. Ac mae’r palas ei hun wedi bod mewn cyflwr o adfail bron ar sawl adeg yn ei hanes. Er gwaethaf hyn, mae’r palas a’i breswylwyr wedi parhau i chwarae rôl bwysig yn ein hanes.

Mae’r rhagarweiniad hwn yn rhoi trosolwg cryno o stori Palas yr Esgobion a Pharc yr Esgob a’r esgobion a fu’n byw yma. I gael rhagor o wybodaeth fanwl, edrychwch ar ‘Hanes Parc yr Esgob’ yn ein rhan ar Adnoddau.

 

mainhall

Y brif neuadd a grisiau ysblennydd Palas yr Esgob yn oddeutu 1910
Diolch i Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin

Comments are closed.