Dyffryn Tywi

 

EPSON MFP image

“The Vale of the Towy near Carmarthen’ gan Henry Gastineau

Fel un o’r afonydd hwyaf sy’n llifo yng Nghymru’n unig, mae afon Tywi’n gwneud ei ffordd trwy Sir Gaerfyrddin o’r gogledd gan fwrw tuag at gyfeiriad y de-orllewin i’r môr. Mae’n ymdroelli trwy dirwedd glas hyfryd o fryniau coediog tonnog a ffermdir sy’n gyfoethog mewn hanes a bywyd gwyllt.

Grongar Hill Henru Gastineau

‘Grongar Hill’ gan Henry Gastineau

Diolch i ancestryimages.com

P’un a ydych chi eisiau crwydro trwy goedwigoedd heddychlon neu ymlacio ar draethau trawiadol, archwilio tai a gerddi gwych, siopa am gelf a chrefft benigamp neu ddringo i gopa castell a bryngaerau anghysbell, mae gan ddyffryn Tywi rywbeth at eich dant. Neu os oes well gennych chi rywbeth mwy anturus, gall ddarparu hynny hefyd.

 

Comments are closed.