Hygyrchedd

IMG_3330

Parc hanesyddol yw Parc yr Esgob a dirluniwyd diwethaf ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. O ganlyniad, mae cyflwr y llwybrau’n golygu nad yw’r safle i gyd o fewn cyrraedd ymwelwyr gyda symudedd cyfyngedig, cadeiriau gwthio na phramiau ar hyn o bryd. Wrth i’n prosiect adnewyddu ddatblygu, bwriadwn greu llwybrau pob tywydd hawdd mynd atynt er mwyn i’n holl ymwelwyr allu mwynhau’r tir gwych trwy gydol y flwyddyn.

Cadwch lygad ar ein rhan newyddion diweddaraf  i gael gwybodaeth am ein cynnydd.

Comments are closed.