Sudd Afal Parc yr Esgob ar werth!

Am y tro cyntaf erioed, rydym wedi gwasgu afalau treftadaeth o ardd furiog yr Esgob ei hun i greu sudd afal blasus. Ar gael tra bo cyflenwad am 20 o Mai, 4-6y.h. – y cyntaf i’r felin gaiff falu! Arian parod yn unig ar hyn o bryd.

Am y Sudd

Mae gennym 3 math o sudd ar werth – sudd afal amrywogaeth sengl o wahanol goed ym mherllan Hen Balas yr Esgob, Abergwili.

Bramley – asidedd dwfn a chyfoethog

Blenheim Orange – blas “cneuog” nodweddiadol

Newton Wonder – asidedd siarp ond fymryn yn fwy melys na Bramley

Mae’r afalau oll yn amrywiaethau 19eg ganrif a dyfwyd yn naturiol ar goed afalau a blanwyd ar gyfer Esgobion Ty Ddewi yng ngardd furiog yr Esgob. Mae ein Pen Garddwr, Piers Lunt, yn gweithio gyda gwirfoddolwyr lleol i wneud yr ardd yn gynhyrchiol unwaith eto.

Cost

Cofiwch roi gwybod faint o boteli yr hoffech pan rydych yn archebu arlein.

Un botel – £3.60

3 potel – £10

6 potel – £20

Cyfnodau penodol rhwng 4 a 6 y.h.

Rydym yn gweithredu system archebu, felly cofiwch ddewis eich cyfnod hanner awr rhwng 4 a 6 y.h. Os oes ciw, cofiwch gadw 2 fetr rhyngddoch chi a phobl o’ch blaen neu tu ôl i chi.

 

ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

Comments are closed.