Ymchwiliad Archaeolegol o’r Ardd Waliog

Wrth baratoi ar gyfer i ni gymeryd drosodd yr ardd gegin waliog, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed arolwg helaeth yn 2017, gan gynnwys gweddillion y tai gwydr, a gyda cymorth gwirfoddolwyr lleol. Mae adroddiad yr Ymddiriedolaeth ar gael yma.

Os oes gan unrhyw un luniau neu atgofion o’r ardd – er enghraifft, pwy  oedd yn gweithio yno, a beth a dyfwyd yno – hoffem glywed wrthych.

Ac os hoffech chi fod yn rhan o’r tîm gwirfoddolwyr newydd a fydd yn helpu i ddod â’r ardd yn ôl – eto, beth am gysylltu a ni?

Comments are closed