Ymchwiliad Archaeolegol o’r Ardd Waliog

Wrth baratoi ar gyfer i ni gymeryd drosodd yr ardd gegin waliog, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed arolwg helaeth yn 2017, gan gynnwys gweddillion y tai gwydr, a gyda cymorth gwirfoddolwyr lleol. Mae adroddiad yr Ymddiriedolaeth ar gael yma. Os oes gan unrhyw un luniau neu atgofion o’r ardd – er enghraifft, pwy… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Hwb Loteri Anferth i Barc Abergwili

Yn sgil grant £1,274,300 ar gyfer elusen yn Sir Gaerfyrddin gan y Loteri Genedlaethol, mae’r freuddwyd o adfywio Parc yr Esgob yn Abergwili ar fin cael ei gwireddu. Gan weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a’r Eglwys yng Nghymru, a chyda chefnogaeth o Gronfa Treftadaeth y Loteri, mae Ymddiriedolaeth… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor

Edrych am Ymddiriedolaethwyr

Ydych chi’n caru Caerfyrddin? Ydych chi’n gofidio am ein treftadaeth, tirwedd a’r amgylchedd? Hoffech chi gyfrannu o’r cychwyn at rywbeth newydd a chyffrous?   Mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – Tywi Gateway Trust yn chwilio am unigolion i gefnogi’r ymgyrch, sy’n cael ei gyrru gan y gymuned, i ailddatblygu Parc… Darllenwch Rhagor

Darllenwch Rhagor