Archwiliwch Dyffryn y Tywi

abergeiliaerial Dewch i ddechrau eich archwiliad o Ddyffryn Tywi ym Mharc yr Esgobion. Mae gwirfoddolwr Drws i’r Dyffryn, Nigel Bailey, wedi dylunio a disgrifio cyfres o deithiau cerdded y gellir i gyd eu cychwyn ym Mharc yr Esgocion a’r Amgueddfa. Mae’r holl

Llongyfarchiadau i Michael Norman MBE!

michaelnormanelm Plannu llwyfen wen Ewropeaidd ym Mharc yr Esgob i ddathlu cyfraniad Michael Norman i’r safle.  Cafodd Michael Norman, un o’r ymddiriedolwyr a sylfaenodd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, ei anrhydeddu yn rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines am wasanaethau i dreftadaeth. Roedd Michael