Llongyfarchiadau i Michael Norman MBE!

michaelnormanelm Plannu llwyfen wen Ewropeaidd ym Mharc yr Esgob i ddathlu cyfraniad Michael Norman i’r safle.  Cafodd Michael Norman, un o’r ymddiriedolwyr a sylfaenodd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, ei anrhydeddu yn rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines am wasanaethau i dreftadaeth. Roedd Michael

Gwaith Coed ym Mharc yr Esgob

managingourtreesleaves2 Nawr fod Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn rheoli Parc yr Esgob yn weithredol, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn gofalu am iechyd ein coed a choetiroedd. Golyga hyn fod angen i ni wneud dipyn o waith arnynt ledled y Parc, i

Cyflwyniad i Arddio

Gwirfoddolwch gydag Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn ac ymunwch â Piers yn y parc ar ddydd Mercher 14eg o Dachwedd o 10.00 tan 3.00.

volunteers Mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn paratoi i arddio ym Mharc yr Esgob, Abergwili, cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Mae Piers Lunt, prif