Cynllun Rheoli Cadwraeth

grounds3

Heddiw, mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Partneriaeth Nicholas Pearson wedi ymuno â’r tîm i lunio’n Cynllun Rheoli Cadwraeth. Bydd eu gwaith fel arbenigwyr mewn tirwedd, rheolaeth ac adnewyddu’n helpu ffurfio’n syniadau i sicrhau bod Parc yr Esgob yn parhau’n adnodd cymunedol pwysig ac yn atyniad gydol y flwyddyn i ymwelwyr.

Comments are closed.