Covid 19 – Cadw Pellter Cymdeithasol

 

Oherwydd Covid-19 a’r gwaith adeiladu, bu’n rhaid gwneud newidiadau i’n parc.

Os gwelwch yn dda: 

  • mynediad ar droed yn unig – dim ceir yn y Parc
  • cadwch eich ci ar dennyn byr
  • peidiwch â mentro i ardaloedd cyfyngedig
  • peidiwch ag ymweld os oes symptomau arnoch

Mwynhewch eich ymweliad! 

Cadw pellter cymdeithasol – Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill

 

Gorffenaf 2020

Comments are closed.