Cŵn

dacshundtop

Mae Parc yr Esgob yn croesawu pob ymwelydd, boed ar ddwy goes neu bedair. Helpwch ni i ofalu am y parc ac i’ch cadw chi, eich ci a defnyddwyr eraill y parc yn ddiogel trwy ddilyn y rheolau syml hyn.

Er mwyn sicrhau bod modd i bawb fwynhau’r parc yn ddiogel, dyma ambell i reol syml i’n cyfeillion ar bedair coes.

saddachsbulletpointCadwch nhw ar dennyn o gampws y maes parcio

saddachsbulletpointCadwch nhw o fewn golwg drwy’r amser

saddachsbulletpointGwnewch yn siŵr eu bod nhw’n dod nôl o alw arnynt. Os nad ydynt wedi’u hyfforddi i ddychwelyd, cadwch nhw ar dennyn

saddachsbulletpointCliriwch wastraff eich cŵn yn gyfrifol a’i roi yn y biniau a ddarperir

saddachsbulletpointDilynwch unrhyw hysbysiadau diogelwch

 

Os dilynwch y rheolau syml hyn, byddwch chi a’ch cyfaill ar bedair coes a phawb arall sy’n ymweld â’r parc yn cael ymweliad diogel a llawn mwynhad.

dachshundbottom

Comments are closed