Cyflwyniad i Arddio

Gwirfoddolwch gydag Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn ac ymunwch â Piers yn y parc ar ddydd Mercher 14eg o Dachwedd o 10.00 tan 3.00.

volunteers

Mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn paratoi i arddio ym Mharc yr Esgob, Abergwili, cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Mae Piers Lunt, prif arddwr newydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn am wirfoddolwyr i ddod i helpu. Bydd Piers, dros y misoedd nesaf, yn datblygu tîm o gynorthwywyr garddio i helpu i glirio a thyfu’r Ardd Gegin Furiog sydd wedi gordyfu.

Mae’r ardd gyfrinachol hon (yn hanesyddol yn hygyrch yn unig i Esgobion Tyddewi) yn cael ei gwnued unwaith i gynhyrchu. Trwy helpu i dyfu ffrwythau a llysiau, gall gwirfoddolwyr ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau heddwch a harddwch yr ardd cudd yma.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â pierslunt@tywigateway.org.uk

Comments are closed