Prif Arddwr Newydd

Mae’n bleser mawr gan  Fwrdd yr Ymddiriedolwyr gyhoeddi penodiad Piers Lunt yn Brif Arddwr.

Bydd yn cychwyn ei swydd newydd ar Fedi’r 3ydd, 2018. Roedd Piers yn Arddwriaethydd Botanegol/ Tyfwr Coed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (GFGC) a mae ganddo wybodaeth eang o, a brwdfrydedd dwfn am blanhigion a gerddi. Ei brif ddiddordeb yw cyfuno crefft garddwriaeth gyda nodweddion naturiol tra’n ceisio sicrhau cynllunio teimladwy.

Cred Piers fod “parciau a gerddi o bwysigrwydd hanfodol i iechyd a ffyniant y cymunedau o’u hamgylch, ynghŷd â mwynhad parhaol a diogel pob ymwelydd.” Bydd yn gweithio gyda thîmau o wirfoddolwyr fel y gwnaeth yn GFGC.

pierslunt@tywigateway.org.uk

heritagelottery

Comments are closed