Rôl newydd ym Mharc yr Esgob – Swyddog Ymgysylltu a Dysgu Cymunedol

Os ydych yn angerddol dros dreftadaeth a’r amgylchedd, ac os yw’r syniad o ddatblygu rhaglen newydd o ymgysylltu a dysgu cymunedol penodol i’r safle yn eich cyffroi – yna mae hwn yn gyfle unigryw i arwain tîm o wirfoddolwyr ac eraill i greu profiad dysgu gwirioneddol arbennig, difyr, boddhaus a diogel i ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd y swydd ddwy flynedd hon yn annog ac yn cynyddu defnyddwyr Parc yr Esgob o bob oed i fwynhau a dysgu. Bydd yn dod â’r gymuned, y parc, hen Balas yr Esgob ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a’i chasgliadau at ei gilydd ac yn creu cysylltiadau rhyngddynt.

Cliciwch YMA am rhagor o wybodaeth

neu cysylltwch â Louise Austin – Rheolwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – louiseaustin@tywigateway.org.uk.

Dyddiad cau ymgeisio yw hanner dydd, dydd Gwener 21 Awst.

 

Comments are closed.