Drysau Agored – yr Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn, yn agor y gat i'r Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, yn agor y gat i’r Ardd Gegin Furiog

 

Ar 22 a 23 Medi, ynghyd ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, byddwn yn agor y drws i’r Ardd Gegin Furiog fel rhan o gynllun Drysau Agored Cadw, sy’n cynnig mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol yn ystod mis Medi.

Rhwng 11yb a 3yp gallwch gael mynediad i’r ardd waliog a gweld yr elfennau sy’n goroesi o Ardd Gegin yr Esgob cyn i’r prosiect cael ei ddechrau. Er bod yr ardd waliog yn ddiffaith ac wedi gordyfu ar hyn o bryd, mae coed ffrwythau wedi goroesi gyda chnydau da o ffrwythau i’w gweld a’u blasu. Bydd staff a gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn wrth law i esbonio’r prosiect ac i wahodd ymwelwyr i ymuno â nhw ar eu taith adfer.

Dewch i’r Amgueddfa o 10yb hyd 4.30yp a dysgwch fwy am eu casgliadau – sydd yn ymestun o ddaeareg a llyfrau i sut i ofalu am eich trysorau cartref – gall y teulu i gyd ymuno â’r gweithgareddau hwylog.

Comments are closed