Adnewyddu Gardd Goll Esgob Jenkinson

IMG_3346

Y Gerddi yn yr Hydref

Mae pob un ohonom yn gyffrous iawn ynghylch yr hyn sydd gan ddyfodol y parc i’w gynnig. Wrth edrych i adnewyddu’r tir, mae un o’r penderfyniadau mawr wedi bod trwy archwilio’r holl dystiolaeth sydd ar gael gan benderfynu ar ba gyfnod amser mae’r tir yn mynd i gael ei adnewyddu ynddo hefyd.

Ar ôl tipyn o waith ymchwil, penderfynwyd mai’r ysbrydoliaeth ar gyfer adnewyddu fydd sut oedd y parc yn edrych pan oedd John Jenkinson yn Esgob ar Dyddewi.

Pan ddaeth yn esgob ym 1825, gwelodd fod y palas a’r parc wedi dirywio. Gwariodd ei arian ei hun i ailadeiladu Palas yr Esgob ac ailgynlluniodd y tir. Cafodd y tir ei osod ar ffurf lle’r oedd y planhigion yn hoelio’r sylw. Dyma’r tro diwethaf i’r parc cyfan gael unrhyw waith tirlunio mawr wedi’i wneud.

Jenkinson

Bu farw’r Esgob Jenkinson ym 1840, ond roedd ei waddol yn Abergwili eisoes wedi’i sicrhau, oherwydd yn yr un flwyddyn, disgrifiwyd ei balas fel ‘plasty uchelwrol’ a chydnabuwyd bod ‘tipyn o harddwch’ wedi’i ychwanegu at y tir trwy ei waith.

Mae’n gyffrous meddwl bron i 200 o flynyddoedd yn ddiweddarach trwy weithio gyda’r gymuned, ein partneriaid a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, y gallwn helpu i adnewyddu’r ardd annwyl i lawer a cholledig hon, gan ddod â bywyd nôl iddi er mwyn i’r gymuned a chenedlaethau’r dyfodol ei mwynhau.

palaceandlawns

Y Plas a’r lawntiau o’r de ddwyrain tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Trwy garedigrwydd Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin

 

Comments are closed.