Achub Parc yr Esgob

Er gwaetha’i bwysigrwydd a’i hanes hir, dros y blynyddoedd diwethaf mae Parc yr Esgob wedi mynd trwy gyfnod o ddirywiad, gan nad oedd yr adnoddau oedd eu hangen i’w gynnal ar gael. O ganlyniad, magodd pryder ymhlith y gymuned leol y gallai’r parc annwyl iddynt ac a ddefnyddir yn helaeth hwn gael ei golli fel lle o fwynhad tawel.

lodge1910

Porthdy’r Parc tua 1910
Trwy garedigrwydd Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin

lodge2014

Y Portdy yn 2014

Mae Prosiect Porth Tywi’n ymateb cyffrous ac uniongyrchol i’r pryder hwn. Mae ein prosiect yn bartneriaeth unigryw rhwng Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru a pherchnogion y tir sy’n gwneud Parc yr Esgob, sef Corff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Mae ein prosiect yn gweithio gyda’r gymuned leol i adnewyddu Parc yr Esgob i’w hen fawredd a rhoi strwythur rheoli ar waith i sicrhau ei fod yn parhau wrth wraidd y gymuned gyda dyfodol hir a chyffrous o’i blaen.

Dan arweiniad Cangen Sir Gaerfyrddin o Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, rydym wedi bod yn llwyddiannus wrth gael cymorth ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y prosiect. Mae’r cyllid hwn yn ein galluogi i weithio gyda chontractwyr arbenigol dros y misoedd nesaf i gynhyrchu’r cynlluniau a’r strategaethau y mae eu hangen i sicrhau’r arian y mae ei angen i ymgymryd â’r gwaith adnewyddu.

Y nod yw bod Parc yr Esgob yn parhau’n lle sy’n dod â phleser mawr i’r gymuned leol ac i ymwelwyr fel ei gilydd a’i fod yn dod yn ganolfan ddysgu a gweithgareddau bywiog i bob oedran a gallu.

Comments are closed