Swyddog Datblygu Prosiect

Rydym yn falch o gyhoeddi penodiad Chris Wilson fel ein Swyddog Datblygu Prosiect sy’n gyfrifol am ddatblygiad parhaus ein prosiect adnewyddu a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yn ei 29 o flynyddoedd yn gweithio yn y sector diwylliannol ar draws Cymru, bu’n gyfrifol am reoli, creu, gwarchod ac ailddatblygu ystod o adeiladau cofrestredig a rhestredig, safleoedd a gwasanaethau treftadaeth, amgueddfeydd ac orielau celf ac mae ganddo brofiad helaeth o gomisiynu a rhaglennu’r celfyddydau gweledol, cymhwysol a pherfformio. Mae wedi cynrychioli’r proffesiwn ar lefel genedlaethol ac wedi helpu rhedeg ‘Materion Cadwraeth yng Nghymru’ ers nifer fawr o flynyddoedd.

Er 2007, mae wedi gweithredu fel Cyfarwyddwr y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol ar gyfer Cynrychiolaeth Cymru yng Ngŵyl Ryng-geltaidd Lorient, Llydaw ac mae’n Gynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae ei gysylltiad â Pharc yr Esgob yn mynd nôl nifer fawr o flynyddoedd oherwydd yn y 1980au, gweithiodd fel Swyddog Prosiect Addysg ar gyfer Amgueddfa Caerfyrddin cyn symud ymlaen i redeg a datblygu ei amgueddfeydd ei hun.

Comments are closed.