Taflenni Gwaith Addysg

IMG_3705

Trwy’r prosiect adnewyddu, rydym am weld Parc yr Esgob yn cael ei ddefnyddio fel adnodd addysgol llawn mwynhad a chreadigol gan ymwelwyr o bob oedran a gallu. Wrth i’r prosiect ddatblygu, bydd adnoddau’n dod ar gael i gefnogi’r defnydd o’r safle fel ystafell ddosbarth awyr agored.

Dilynwch ein cynnydd i gael y newyddion diweddaraf o ran pryd bydd yr adnoddau ar gael neu os oes gennych chi unrhyw syniadau neu awgrymiadau o ran beth hoffech chi ei weld, cysylltwch â ni trwy’r safle hwn.

Comments are closed