Diogelwch yn y Parc

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid

Mae’r Parc yn lle bendigedig i chwarae a fforio, ond mae ynddo lwybrau cul ac anwastad, peryglon baglu megis gwreiddiau coed a mannau serth yn ogystal â phwll eitha mawr tu ôl i ffens. Mae’r ha-ha (ffos hir a dwfn) yn rhedeg ar hyd ymyl y Parc i’w wahanu oddi wrth y Waun Fawr; nid yw wedi ei ffensio a mae dŵr llonydd ynddo. Gofalwch felly fod eich plant dan oruchwyliaeth drwy gydol eu hymweliad a’r Parc.

Mae’n siwr eich bod hefyd wedi sylwi ar yr holl  blannu newydd yn y Parc. Er mwyn gwarchod fflora llawr, a sicrhau y gall planhigion newydd a bywyd gwyllt ffynnu yma, mae’n bwysig fod ymwelyr a phlant yn cadw at y llwybrau a gochel rhag pigo neu ddifrodi planhigion byw.

Darganfod beth sydd ymlaen

Comments are closed.