Cefnogwch Ni

Gwirfoddoli

Oes gennych ddiddordeb mewn hanes, gerddi, addysg neu ddigwyddiadau? Hoffech chi gwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd gan weithio mewn parc a gardd brydferth a rhyfeddol?

Os oes gennych rywfaint o amser rhydd, byddem wrth ein bodd i’ch croesawu chi i ymuno â’r tîm gwirfoddoli ym Mharc yr Esgob. Prosiect cymunedol ei nod yw Parc yr Esgob a bydd gwirfoddolwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Heb wirfoddolwyr, ni fyddai llawer o’r hyn rydym eisiau ei wneud yn bosibl.

Os byddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ein prosiect ac yn dymuno helpu achub ac adnewyddu Parc yr Esgob ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, mae gennym gyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o bryd i helpu gyda’r gwaith clirio tir cychwynnol.

Wrth i’r prosiect ddatblygu, byddwn yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i gymryd rhan trwy gynnal teithiau tywys a sgyrsiau, rhedeg gweithdai celfyddydol ac addysgol, prosiectau garddio, digwyddiadau cyhoeddus, croesawu ymwelwyr ac arlwyo, arddangosfeydd a gweinyddu a rheoli prosiectau.

Croesawn unrhyw amser y gallwch chi ei gynnig i’r prosiect – y cyfan a ofynnwn amdano yw’ch ymroddiad, dibynadwyedd ac yn anad dim, brwdfrydedd.

Piers Lunt – Prif Arddwr pierslunt@tywigateway.org.uk

Louise Austin – Rheolwr yr Ymddiriedolaeth louiseaustin@tywigateway.org.uk

 

Rhowch

Hoffem ddiolch i Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am yr arian a gafodd y prosiect gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, am grantiau gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru a llu o sefydliadau ac unigolion eraill hebddynt y prosiect hwn i adfer y Ni fyddai Parc yr Esgob yn bosibl.

Er gwaethaf haelioni ein holl ariannwyr, bydd angen i ni barhau i godi arian i sicrhau rheolaeth gadarnhaol hirdymor y safle a sicrhau y bydd lle cymunedol hyfryd, pleserus a gofalus yn y Parc hwn yn parhau i fod yma.

A wnewch chi helpu i gau’r bwlch yn ein cyllid? Gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio’r ddolen hon: https://localgiving.com/the-tywi-gateway-trust

Diolch yn fawr!

Comments are closed.