Rhowch

Hoffem ddiolch i Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am yr arian a gafodd y prosiect gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, am grantiau gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru a llu o sefydliadau ac unigolion eraill hebddynt y prosiect hwn i adfer y Ni fyddai Parc yr Esgob yn bosibl.

Er gwaethaf haelioni ein holl ariannwyr, bydd angen i ni barhau i godi arian i sicrhau rheolaeth gadarnhaol hirdymor y safle a sicrhau y bydd lle cymunedol hyfryd, pleserus a gofalus yn y Parc hwn yn parhau i fod yma.

A wnewch chi helpu i gau’r bwlch yn ein cyllid? Gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio’r ddolen hon: https://localgiving.com/the-tywi-gateway-trust

 

 

Comments are closed.