Gwaith Coed ym Mharc yr Esgob

managingourtreesleaves2

Nawr fod Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn rheoli Parc yr Esgob yn weithredol, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn gofalu am iechyd ein coed a choetiroedd.

Golyga hyn fod angen i ni wneud dipyn o waith arnynt ledled y Parc, i wella’r safle ar gyfer pobl a bywyd gwyllt ac i roi cyfle i ni blannu llawer mwy.

I ddarganfod mwy, dewch i’n gweld yn Neuadd Eglwys Abergwili ar Ragfyr 17eg rhwng 5 a 7yh.

Ceir mwy o wybodaeth yma,

neu gallwch gysylltu’n uniongyrchol  â’n Pen Garddwr Piers Lunt drwy e-bost:

pierslunt@tywigateway.org.uk

Comments are closed