Ymwelwch

Amserau Agor a Pharcio

Mae Parc yr Esgob ar agor yn ddyddiol gydol y flwyddyn ac mae lle parcio ar y safle.

Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar gau ar gyfer gwaith adfer ac adnewyddu ar hyn o bryd.

Ni chodir tâl mynediad i Barc yr Esgob.  Nid oes cyfleusterau toiled ar gael tra fo’r Amgueddfa ar gau.

Beth sy’n digwydd yn y safle?

Pan fydd yr amgueddfa’n ail-agor, a phan fydd y gwaith ar yr adeiladau allanol a’r parc wedi ei gwblhau ym mis Medi 2021, bydd y cyfleusterau ymwelwyr yn cynnwys caffi, toiledau a chanolfan ddysgu.

Gallwch ddarllen mwy am y cynlluniau newydd cyffrous ar gyfer y Parc yma.

Cyfarwyddiadau –  i Gyrraedd Yma

Rydym ym mhentref Abergwili, ychydig i gyfeiriad y dwyrain o Gaerfyrddin. Os ydych chi’n teithio yn y car, cymerwch yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo a dilynwch yr arwyddion brown i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Y cod post ar gyfer y safle yw SA31 2JG.

Os ydych chi’n teithio ar fws, mae llwybrau bws 279 a 280 / 281 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo’n mynd trwy Abergwili.

Comments are closed.