Ymwelwch

Amserau Agor a Pharcio

Mae Parc yr Esgob ar agor yn ddyddiol gydol y flwyddyn ac mae lle parcio ar y safle.

Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar gau ar gyfer gwaith adfer ac adnewyddu ar hyn o bryd.

Ni chodir tâl mynediad i Barc yr Esgob.  Nid oes cyfleusterau toiled ar gael tra fo’r Amgueddfa ar gau.

Beth sy’n digwydd yn y safle?

Pan fydd yr amgueddfa’n ail-agor, a phan fydd y gwaith ar yr adeiladau allanol a’r parc wedi ei gwblhau ym mis Medi 2021, bydd y cyfleusterau ymwelwyr yn cynnwys caffi, toiledau a chanolfan ddysgu.

Gallwch ddarllen mwy am y cynlluniau newydd cyffrous ar gyfer y Parc yma.

Cyfarwyddiadau –  i Gyrraedd Yma

Rydym ym mhentref Abergwili, ychydig i gyfeiriad y dwyrain o Gaerfyrddin. Os ydych chi’n teithio yn y car, cymerwch yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo a dilynwch yr arwyddion brown i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Y cod post ar gyfer y safle yw SA31 2JG.

Os ydych chi’n teithio ar fws, mae llwybrau bws 279 a 280 / 281 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo’n mynd trwy Abergwili.

Hygyrchedd

Parc hanesyddol yw Parc yr Esgob a dirluniwyd diwethaf ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. O ganlyniad, mae cyflwr y llwybrau’n golygu nad yw’r safle i gyd o fewn cyrraedd ymwelwyr gyda symudedd cyfyngedig, cadeiriau gwthio na phramiau ar hyn o bryd. Wrth i’n prosiect adnewyddu ddatblygu, bwriadwn greu llwybrau pob tywydd hawdd mynd atynt er mwyn i’n holl ymwelwyr allu mwynhau’r tir gwych trwy gydol y flwyddyn.

Cadwch lygad ar ein rhan newyddion diweddaraf  i gael gwybodaeth am ein cynnydd.

Covid 19 – Cadw Pellter Cymdeithasol

 

Oherwydd Covid-19 a’r gwaith adeiladu, bu’n rhaid gwneud newidiadau i’n parc.

Os gwelwch yn dda: 

  • mynediad ar droed yn unig – dim ceir yn y Parc
  • cadwch eich ci ar dennyn byr
  • peidiwch â mentro i ardaloedd cyfyngedig
  • peidiwch ag ymweld os oes symptomau arnoch

 Cadw pellter cymdeithasol – Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.

Mwynhewch eich ymweliad!

 

Comments are closed.