Achlysuron Preifat

 

Ar ôl i’r gwaith adnewyddu gael ei gwblhau, bydd Parc yr Esgob ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau arbennig fel Brecwastau a Chiniawau Priodas a Seremonïau Sifil. Edrychwch nôl i gael rhagor o fanylion wrth i’r gwaith adnewyddu fynd yn ei flaen.

Comments are closed.