Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Hawlfraint Caryl Thomas 2020 – Y goeden gedrwydd o Libanus ym Mharc yr esgobion, Abergwili

Mae’r Amgueddfa ar gau tan Wanwyn 2021

Mae gwaith adfer yn cael ei wneud yn yr amgueddfa hon er mwyn sicrhau y gall preswylwyr ac ymwelwyr ei mwynhau yn y dyfodol.  Bydd ar gau i’r cyhoedd am hyd at 12 mis er mwyn i’r gwaith gael ei wneud yn ddiogel heb beri risg i’r ymwelwyr a’r casgliadau.  Mae digwyddiadau arbennig wedi’u cynllunio, gan gynnwys digwyddiad ‘y tu ôl i’r llenni’ yn Llyfrgell yr Esgob.  Mae’r parc hefyd yn cael ei adfer fel rhan o Brosiect Drws i’r Dyffryn £2.34 miliwn a bydd yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

* * *

Dewch i ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gaerfyrddin. Dyma’r lle perffaith i fwynhau hanes rhan o Gymru sy’n llawn treftadaeth, mythau a chwedlau.

Saif yr amgueddfa mewn parcdir ym mhrydferthwch Dyffryn Tywi ac am ganrifoedd yma yr oedd palas Esgob Tyddewi. Gan fod y safle wedi bod yn cael ei ddefnyddio’n barhaus ers 1290 cafodd ei adnabod fel crud y Dadeni Dysg yng Nghymru, sy’n cydnabod y cysylltiad â sylfeini’r iaith Gymraeg fodern a llenyddiaeth Gymraeg. Mae’r adeilad presennol yn enghraifft brin o bensaernïaeth ‘Arts and Crafts’ pan ddaeth cyfle i ailadeiladu’r palas yn 1904 yn dilyn tân trychine

Mae orielau’r amgueddfa yn amgylchynu cwrt dan do ac yn eich tywys ar daith drwy 50,000 o flynyddoedd o hanes dynol. Dewch i ddarganfod esgyrn anifeiliaid o Oes yr Iâ, ffosiliau, aur Rhufeinig, chwedl Derwen Myrddin, cerrig beddau o gyfnod y Brenin Arthur, a chelf werin y credir bod ganddi bwerau gyfriniol. Mwynhewch yr arddangosiadau o fywydau’r gorffennol, megis bwthyn Elsa, sef bwthyn Cymreig traddodiadol, hen gegin y palas, dulliau gwledig o gynhyrchu bwyd, a chapel hardd y palas sydd wedi’i gadw mewn cyflwr arbennig.bu

Comments are closed.