Cyfarwyddiadau

Sut i Gyrraedd Yma

Rydym ym mhentref Abergwili, ychydig i gyfeiriad y dwyrain o Gaerfyrddin. Os ydych chi’n teithio yn y car, cymerwch yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo a dilynwch yr arwyddion brown i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Y cod post ar gyfer y safle yw SA31 2JG.

Mae digon o le parcio ar ôl i chi fynd trwy’r gatiau.

Os ydych chi’n teithio ar fws, mae llwybrau bws 279 a 280 / 281 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo’n mynd trwy Abergwili.

Comments are closed