Map y Safle

Dengys y gylchdaith gerdded bresennol o gwmpas Parc yr Esgob ar y map isod.

EPSON MFP image

Wrth i’n prosiect adnewyddu cyffrous ddatblygu, byddwn yn adfer llawer o lwybrau coll y parc yn ogystal â chreu teithiau cerdded hwy newydd gan ddefnyddio’r safle fel man cychwyn.

Bydd ein rhan Newyddion Diweddaraf  yn rhoi diweddariadau ar ein cynnydd.

Comments are closed.