Siop a Siop Goffi

Nid oes cyfleusterau ym Mharc yr Esgob ar hyn o bryd ond mae yna siop anrhegion fach ac ystafell goffi hunanwasanaeth yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Mae ein cynlluniau adnewyddu cyffrous yn cynnwys gwella’r cyfleusterau i ymwelwyr ar y safle. Bydd hyn yn golygu creu siop goffi , siop anrhegion a chanolfan wybodaeth newydd ar gyfer Parc yr Esgob yn hen adain gwasanaeth Palas yr Esgobion.

Comments are closed