Digwyddiadur

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi rhai o’n digwyddiadau eraill eleni – gobeithio fod rhywbeth at ddant pawb, ond os oes gennych unrhyw syniadau, sylwadau neu adborth, cofiwch roi gwybod. Cyhoeddir y digwyddiadau yma  ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol – felly cofiwch hoffi a rhannu i ledaenu’r newyddion!

Bydd tudalen Eventbrite ar gyfer rhai digwyddiad, felly cofiwch ddod nôl i’r dudalen hon yn  rheolaidd i weld y dolennau bwcio ddiweddaraf.

Gweld a bwcio digwyddiadau am Eventbrite

Byddwn yn ychwanegu rhagor o weithgareddau a digwyddiadau dros y misoedd nesaf, gan gynnwys teithiau tywys misol o amgylch y Parc a gweithgareddau gwyliau i deuluoedd.

 

Mai 31ain  2021, 10-12y.b.Sesiwn Gweithgareddau Teuluol: Ffyn Teithiau Natur a Gwasgnodau Clai 

Sesiwn greadigol ‘gwneud a’i gadw’ gan yr addysgwr celf lleol Lou Bourns yn canolbwyntio ar edrych, darganfod a chofnodi bywyd gwyllt i ddathlu Wythnos Natur Cymru.

Mehefin 5ed  10y.b. -4 y.h. – Pawennau yn y Parc! Dewch â’ch ci i’r Parc i gyfarfod perchnogion cwn eraill, a darganfod mwy am iechyd, maeth, hyfforddiant a mwy.

Mehefin 9, 11-12 y.b.  Beth  i’w Weld Nawr: Cylchdaith Misol o’r Parc

Gorffennaf 3ydd 2-5 y.h. Picnic Cywain Gwair. Dewch a’ch teulu a phicnic i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd gyda ni – gan gynnwys blasu sudd afal Parc yr Esgob, arddangosiadau pladurio, gweithgareddau i blant, a dysgu mwy am ein cynlluniau i gynyddu amrywiaeth fflurol a rheoli’r Waun er budd bywyd gwyllt a bioamrywiaeth.

Gorffennaf, 14, 11-12 Beth  i’w Weld Nawr: Cylchdaith Misol o’r Parc

Awst 11, 11-12 Beth  i’w Weld Nawr: Cylchdaith Misol o’r Parc

Awst 14eg  2-5 y.h. Cystadleuaeth Hedfan Barcut a Gweithdai Gwneud Barcut Bydd pwyslais ar waith llaw a’r traddodiadol – gall barcutiaid roi oriau di-ri o hwyl i oedolion a phlant ynghyd; ymunwch â ni mewn teyrnged i’r barcut cartref gyda gwobrau am yr un harddaf a’r un sy’n hedfan orau!

Medi 4ydd 2-5 y.h.  Sioe Parc yr Esgob. Ymunwch â ni i ddathlu cynnyrch a dyfwyd ac a gynhyrchwyd yn lleol yn ein sioe arddwriaethol. Beth am gofrestru eich tomatos gorau, eich teisennau mwyaf blasus neu eich dahlias talaf! Gyda stondinau crefft a gweithgareddau i bawb.

Cliciwch yma am Amserlen y Sioe
Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Gais

 

Rydym hefyd yn cynllunio gweithdai gwehyddu helyg ac eplesu a chyffeithiau, diwrnod dathlu afalau a gweithgareddau Calan Gaeaf a’r Nadolig.

Comments are closed.