Beth bydd yn digwydd?

Dros y ddwy flynedd nesaf

Mae’r gwaith prosiect cychwynnol yn cynnwys rheoli ein coed. Yn ogystal ag adfer cynllun hanesyddol y parc, bydd hyn yn gwella iechyd y coed sbesimen, yn ein galluogi i blannu mwy o goed a llwyni ac yn cynyddu gwerth bywyd gwyllt y parc ac yn apelio at ymwelwyr.

 

 

Gan ddefnyddio technegau a deunyddiau traddodiadol, y cyntaf o adeiladau y parc sydd i’w adfer yw’r Porthdy o’r 19eg ganrif gynnar. Bydd y gwaith i adfer gweddill yr adeiladau allanol yn dilyn yn hwyr yn 2019 hyd at ddechrau 2021 gan greu canolfan addysg a dehongli a chaffi. Bydd cadwraeth nodweddion pwysig eraill ar draws y parc, fel yr ardd furiog, yr ha-ha, a llwybrau yn cael eu cynnal ochr yn ochr gyda’r gwaith adeiladu a bydd yn integreiddio cydnabyddiaeth, cofnodi, diogelu a rheoli bywyd gwyllt y parc yn well.

Y nod yw bod Parc yr Esgob yn parhau’n lle sy’n dod â phleser mawr i’r gymuned leol ac i ymwelwyr fel ei gilydd a’i fod yn dod yn ganolfan ddysgu a gweithgareddau bywiog i bob oedran a gallu.

Comments are closed.