Gwaith yn dechrau ar y Caffi a Chanolfan Ddysgu Newydd!

Mae’n contractwyr TAD ar y safle nawr ac wedi dechrau ar y gwaith o adfer adeiladau allanol Palas yr Esgob sy’n dyddio o’r 1830au. Byddant yn creu caffi, toiledau a gofod dysgu, lle’r unwaith y safai golchdy, llaethdy a bragdy, lle gweithiai gweision aelwydydd yr Esgobion. Mae’r gwaith adeiladu ar amserlen dynn, er mwyn cael ei gwblhau erbyn Hydref 2021.

Pan ddaw i ben, bydd y ganolfan ddysgu yn galluogi ymwelwyr o bob oed i fwynhau, dysgu, cymdeithasu ac i ymgysylltu â hanes, diwylliant, garddwriaeth a bywyd gwyllt y llecyn hynod hwn – ased gwirioneddol gymunedol gyda llesiant wrth ei wraidd.

Comments are closed.